Livart İnşaat

İnsanlar, ilk çağlardan itibaren barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için taş, toprak, tuğla, ahşap, demir, kireç gibi malzemeleri geleneksel yapı malzemeleri olarak kullanmıştır. Günümüzde ise çağdaş strüktür sistemleri olan çelik ve betonun yanı sıra hala tercih edilmektedirler. Taş; tarihi kârgir yapıları oluşturan geleneksel yapı malzemelerinin başında gelir. Doğal taş, tarih öncesi çağlardan beri kullanılan en eski inşaat malzemesidir. Geçmişte doğada bulunduğu şekilde ya da yontularak kullanılırken zaman içerisinde teknoloji ortamının gelişmesiyle farklı biçimler kazanarak farklı amaçlar için kullanılmaya başlanmıştır. Yapının önemine, işlevine, büyüklüğüne ve bulunduğu coğrafyaya göre, çeşitli bölümlerinde farklı cinslerde taştan yapılmış olan mimari elemanlar kullanılabilmektedir. Bu malzemenin bir araya gelişindeki detaylar tasarım dilini oluşturur ve inşa edildiği yöresel bölgenin mimari karakterini belirler. Taşın aynı zamanda sert olması, iyi yalıtım sağlaması, dayanıklı olması, çevreci olması ve estetik durması başlıca kullanım nedenleridir.

Taş mimaride;

Taşıyıcı olarak kullanılabilir. Yapının duvarları tamamıyla taştan inşa edilebilir. Bununla birlikte, düşey (sütun, ayak, vb.) ya da yatay (lento vb.) taşıyıcı elemanlar olarak da yapıda kullanılabilir.

Herhangi bir malzemenin üzerini kaplama elemanı olarak yapıda kullanılabilir. Örneğin, yapının duvarları taş veya tuğladan inşa edilmiş ve duvar yüzeyleri taş ile kaplanmış olabilir; ya da çatı örtüsü olarak taş kaplama yapılmış olabilir. 

Süsleme elemanı olarak: Taş, yapının çeşitli bölümlerinde süsleme amacıyla da kullanılabilir. Süsleme üslubuna göre değişen çeşitli formlarda taşın işlenmesiyle, süsleme elemanları yapılabilir.

Agrega olarak: Taş, çeşitli büyüklüklerde kırılıp elenerek ya da toz haline getirilerek, harç veya sıva karışımlarında birleştirici eleman olarak kullanılabilir.

Livart İnşaat olarak Urla, Alaçatı, yığma, terracotta tuğla gibi taş uygulamalarını sıklıkla kullanıyoruz. Tercih edilen bu malzemeler hem Urla mimarisiyle uyumlu hem de tek ya da 2 katlı yapılan çalışmalarda uygulanabiliyor.

Günümüzde doğal taşın pahalı ve ağır olmasından dolayı kültür taşı ve taş görünümlü kaplamalar da tercih edilmektedir. Livart İnşaat olarak Urla ve çevresinde yaptığımız doğal taş ya da kültür taşı uygulamalarımızla bu konuda birçok müşterimize yardımcı oluyoruz. Müşterilerimizin ne istedikleri ve onun uygulanabilirliği ve sonrasında çıkan sonuçtan memnun kalmalarına çok özen gösteriyoruz.

Zahide Merve Bozdemir

Mimar

Kaynakça: hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/programlar/insaat/tas_restorator-moduller-/MODUL%202_TASIN%20MIMARIDE%20KULLANIMI.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir